Tietosuojaseloste


1. Yleistä

Hardent Oy (Hymiö Hammaslääkärit) on sitoutunut huolehtimaan yrityksen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme potilasrekisteriimme liittyen.

Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin tässä selosteessa kuvatulla tavalla.


2. Rekisterinpitäjän tiedot

Hardent Oy (Hymiö Hammaslääkärit), sen tiloissa joko itsenäisinä ammatinharjoittajina, vuokrahammaslääkäreinä tai erillisten yritysten kautta toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Nimi: Hardent Oy (Hymiö Hammaslääkärit)
Osoite: Luokkitie 7 as 1, 47400 Kausala
Puhelin: 010 504 2690
Y-tunnus: 2137512-7

Toimipisteiden osoitteet:
Hymiö Hammaslääkärit Kouvola. Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola
Hymiö Hammaslääkärit Lahti. Askonkatu 9, 15100 Lahti

Hymiö Hammaslääkärien yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Harri Lahti (info@hymiohammaslaakarit.fi)


3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme potilasrekisterissä asiakkaidemme henkilötietoja.


4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • mahdollinen huoltaja tai edunvalvoja
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tunnistautumis-, laskutus- ja maksutiedot
 • tiedot asiakkaaksi tulon tavasta ja kanavasta
 • itse tuottamasi tiedot, kuten asiakaspalaute
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • sinua hoitaneiden henkilöiden nimet
 • verkkosivujemme selaimellesi lähettämät evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot
 • hoidon kannalta oleelliset terveydentilaan ja hoitoon liittyvät tiedot

5. Mistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, esimerkiksi puhelimitse, kirjallisesti tai suullisesti. Lisäksi voimme kerätä tietoja hammaslääkäriemme omista asiakasrekistereistä, jos sinulla on ollut heidän kanssaan aiemmin asiakassuhde.


6. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on potilassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän lukuumme suoritettavia ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten mukaisia tehtäviä varten.

Saatamme myös jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.


8. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.


9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietoja vain digitaalisesti viranomaisen hyväksymässä palvelussa. Täyttämäsi esitietolomake tuhotaan tietojen tallentamisen jälkeen.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Potilastietojen säilytysajoista säädetään laissa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista).

Hoitosi aikana syntynyttä potilastietoa säilytetään kuitenkin lakisääteisesti vähintään elinikäsi ajan edellä kuvatulla tavalla.


10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on oikeus koska tahansa:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • tarkistaa mitä tietoa Hymiö Hammaslääkäreillä on sinusta
 • vaatia henkilötietojesi oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi kirjallisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä toimipisteellämme.

Meillä on oikeus pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja todistamaan henkilöllisyytesi. Voimme kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli koet, että henkilötietojasi koskevia oikeuksia ja vapauksia on rikottu.


11. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä.

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman hyvän kävijäkokemuksen verkkosivuillamme. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoamme, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.


12. Yhteydenotot

Mahdolliset kysymykset tästä tietosuojaselosteesta voit lähettää osoitteeseen info@hymiohammaslaakarit.fi